Waarom vrouwen emotioneel MOETEN zijn. Deel 1

“Wees niet zo emotioneel. Wees niet zo zwak en gevoelig! Doe niet zo hysterisch. Een echte dame is niet emotioneel en praat bovendien met een nette stem. Wij zijn hier niet met emoties bezig. Hier wordt hard gewerkt.” Allemaal bekende uitspraken met soms grote en onbekende gevolgen voor zowel vrouwen als mannen.

Vrouwen worden sneller geassocieerd met emotioneel en hysterisch zijn. Mannen die emotioneel durven zijn worden vaker een watje genoemd.

Waar komt de term hysterisch vandaan?

Het woord hysterisch komt van “hystere” wat Latijn is voor baarmoeder. Hysterectomie is in de medische wereld de gangbare term voor verwijdering van de baarmoeder. In vroegere tijden werd gedacht dat een baarmoeder die ongebruikt was, waar nooit een kind was verwekt of die nooit seks had ervaren, uit frustratie in het lijf “op zoek ging” naar vermaak. De gefrustreerde hystere zorgde ervoor dat de andere organen van streek raakten met zenuwtoevallen tot gevolg. Een vrouw die dit overkwam, werd daarom hysterisch genoemd. Gelukkig is de wetenschap erachter gekomen dat niet de “wandelende” baarmoeder voor de onrust zorgde maar de verstoorde seksualiteit. Tegenwoordig bestaat de term hysterie nog wel, maar zijn er andere namen aan toegevoegd zoals paniekstoornissen. In mijn praktijk zie ik bij klanten die blokkades op hun seksualiteit ervaren, diepe frustraties, weinig zelfvertrouwen en vooral veel ingeslikte boosheid. Vaak is de relatie met hun partner verstoord. Dit alles geeft natuurlijk de nodige stress in het dagelijks leven.  Hysterie ben ik nog niet tegen gekomen. Gelukkig wel veel emotionele vrouwen.

Door ons normen- en waardensysteem hebben we geleerd onze emoties te onderdrukken en vooral stoer en sterk te zijn. Met alle gevolgen van dien!

Wat gebeurt er als je je emoties negeert of onderdrukt?

Je mist dan simpelweg het belangrijkste contact met jezelf, het contact met je lijf, je hart, je baarmoeder. Vaak mis je een diepere verbinding met je seksualiteit doordat je de verbinding met je hart mist. Angst om je emoties te voelen maakt de vlucht uit je lijf makkelijker. Je bent dan niet goed geaard wat letterlijk betekent dat je niet aanwezig bent in je lijf. Hierdoor voel je je, logischerwijs, onveilig en onstabiel in je leven op aarde. Als je niet in contact staat met jezelf, ken je jezelf en je eigen krachten onvoldoende om emotioneel voor jezelf te kunnen zorgen. Je zoekt de liefde en erkenning buiten jezelf. Je stelt je zowel privé als zakelijk afhankelijk op in relaties. De ander wordt verantwoordelijk gesteld voor jouw geluk en welzijn. En als de ander niet in staat is om emotioneel voor jou te zorgen, loopt het mis. Met als gevolg frustraties, ruzies, beschuldigingen naar elkaar toe en uitputting.

Je voelt je slachtoffer van het leven. Dit slachtofferschap maakt het plaatje van negatieve gevolgen bijna compleet. De gevolgen van het negeren of onderdrukken van emoties is namelijk ook funest voor onze onderlinge communicatie. Waar de wereld schreeuwt om geweldloze communicatie, wordt communicatie juist gewelddadig als emoties na jarenlang onderdrukt te zijn geweest, opeens tot uitbarsting komen. Wereldwijd zien we de bizarre gevolgen ervan in de vorm van gewelddadige acties. Als emoties goed “doorstromen”, dan “stroomt” de communicatie ook goed door en leren we op den duur beter met elkaar om te gaan.

Wat gebeurt er als je je emoties durft te voelen?

Als je door de verschillende lagen van je emoties heen gaat, leer je beter contact te maken met je lichaam, gevoel, hart, intuïtie, vrouwenkracht, je seksualiteit, je kwetsbaarheid. Je ontdekt wat er werkelijk gaande is in jou. Soms kun je blijven hangen in je depressie of verdriet en heb je niet in de gaten dat er onder deze emotie misschien wel een hele diepe woede of afwijzingspijn verborgen zitten. Door met deze verborgen emotie contact te maken, kun je ontdekken wat je echt voelt. Hierdoor kan de werkelijke oorzaak van je depressie of verdriet achterhaald worden en verwerkt.

In de diepe pijn van het doorleven van emoties, is de werkelijke genezing te vinden.

Weten wat je voelt is ook belangrijk om meer kwaliteit in je leven te brengen door het maken van de juiste keuzes. Deze keuzes worden gemaakt vanuit de verbinding van je hart en ratio. Denken, voelen en handelen vallen dan samen.

Je krijgt weer leiding over jouw leven. En de gevolgen van deze juiste keuzes zijn niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor het welzijn van onze wereld.

Simpel gezegd draag je bij aan een betere wereld als je bereid bent om je emoties te doorleven. Als vrouw heb je het natuurlijke talent om emotioneel en gevoelig te zijn. Jouw emoties maken jou als vrouw compleet.

Mijn praktijk

In mijn praktijk stimuleer en ondersteun ik nu, met hart en ziel, mijn klanten om hun emoties aan te gaan, de betekenis ervan te ontdekken en de waarde daarvan in te zetten in hun dagelijks leven. Met mijn krachtige mediamieke gaven maak ik het onzichtbare zichtbaar en tastbaar voor en zorgen alle tools zoals familieopstellingen, helende meditaties en vele allerlei andere voor een magische uitwerking op de klanten. Zij ervaren diepgaande transformaties en leren hun emoties te eren en vanuit hun hart en ziel in te zetten.

Toegegeven, leren omgaan met emoties kan behoorlijk hectisch zijn.

Ik heb daarom een simpel 7 Stappenplan gemaakt waarmee ook jij effectiever met jouw emoties leert omgaan. Hiermee zorg je voor meer rust in je leven.

Ook geef ik je extra tips mee.

Dit Stappenplan en de extra tips kun je vinden in het vervolgartikel.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *