Privacy verklaring

Home1
To love from essence
Passionate, sensual and free

Home1
Home2

Come with me to Magical Hawaii and
experience
True Love & Joy

Home2

PRIVACY VERKLARING GELDIG VOOR JANE HARIDAT EN MAHALINI”S PRODUCTIONS

25 mei 2018

Jane Haridat als persoon als bedrijf, nemen jouw privacy heel erg serieus. Als  klant/belangstellende kun je erop rekenen dat Jane Haridat heel zorgvuldig met  jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Het is belangrijk te weten dat als je gebruik maakt van de site van Jane Haridat doordat je je bijvoorbeeld inschrijft voor haar producten, dit inhoudt dat je automatisch accoord gaat met haar privacy beleid.

Jane Haridat geeft jou de garantie dat zij nooit jouw gegevens aan derden zal door verkopen. Zij zal tevens nooit zonder jouw toestemming jouw gegevens geven aan anderen

Jane Haridat

httpss://janeharidat.com en www.mahalinisproductions.com


Art.1. Bescherming Persoonsgegevens

Jane Haridat gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van elke klant/belangstellende.

Jane Haridat als bedrijf en persoon verstrekt of verkoopt nooit je persoonlijke gegevens aan derden.

Jane Haridat vraagt alleen noodzakelijke persoonsgegevens binnen het kader waarvoor ze nodig zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Art. 2. Gegevens Jane Haridat

Jane Haridat wordt geleid door J.T. Haridat. J.T Haridat is eigenaresse/directeur van het bedrijf Jane Haridat en Mahalini’s Productions.

Jane Haridat staat als bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 58763708

BTW nummer: 199640403B02

Het vestigingsadres is:

Amsterdamlaan 36, 3137 RK te Rotterdam


Art.3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief/webinars/online coachingsgesprekken, online trainingen, als ook voor het downloaden van de gratis producten en het invullen van het contactformulier vraagt Jane Haridat om bepaalde gegevens. Deze gegevens worden ook gevraagd indien jij een betaling via de site doet voor een product of dienst.

De betreffende gegevens kunnen zijn:

 • Voor- en familienaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer

 • Website

 • Bedrijfsnaam

 • Straat en huisnummer

 • Postcode en woonplaats

 • KvK nummer

 • Btw nummer

Alleen deze gegevens worden in de administratie verwerkt en bewaard zolang zij nodig zijn.


Art.4. Waar worden jouw gegevens voor gebruikt?

Specificatie gebruik:

 • Je voor- en familienaam en e-mailadres worden standaard gebruikt voor het verzenden van emails, nieuwsbrieven, artikelen. En voor het beantwoorden van de contactaanvragen. Deze gegevens worden opgeslagen in Mail Chimp.

 • Je voor- en familienaam, je e-mailadres, je vestigingsgegevens en bedrijfsnaam, BTWnummer, worden gebruikt om een offerte/factuur te maken. Deze persoonlijke gegevens staan opgeslagen in Moneybird of Mailchimp.


Art.5. Wat gebeurt er met jouw gegevens als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of voor een van

(gratis )producten?

Indien jij niet langer de nieuwsbrief /producten wenst te ontvangen, dan kun jij je uitschrijven.

Je emailadres wordt dan binnen een maand na jouw uitschrijving uit het bestand van Jane Haridat verwijderd. Hierdoor ontvang jij geen nieuwsbrief/emails meer.

Je persoonsgegevens zijn automatisch opgeslagen in de autorespondsystemen die in Nederland zijn gevestigd. Hierdoor blijven jouw gegevens opgeslagen en verwerkt in Nederland. Jane Haridat/Mahalini’s Productions verkopen of verstrekken jouw gegevens ook nooit aan buitenlandse bedrijven of relaties.


Art. 6. Online aankopen Jane Haridat/Mahalini’s Productions

Bij een online betaling van een product word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van Ideal of Paypal door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan de server en worden nooit door Jane Haridat/Mahalini’s Productions opgeslagen. De gegevens die Jane Haridat wel opslaat zijn:

 • Voor – en achternaam, adres, postcode en woonplaats en emailadres

  Zodat jouw factuur c.q. bestelling bij jou terecht komt.

 • Telefoonnummer

  Jane Haridat vindt het belangrijk dat je gebeld kunt worden bij eventualiteiten en slaat jouw telefoonnummer op in haar bestand. Hierdoor verloopt de onderlinge communicatie effectief en snel.


Art. 7. Beveiliging Persoonsgegevens

Jane Haridat’s Karmij Atelier, heeft extra beveiligingsmaatregelen toegepast binnen haar eigen systemen zodat de door jou verstrekte persoonlijke gegevens nooit via de site van Jane Haridat gehackt kunnen worden.

Ook is de website Jane Haridat en Mahalini’s Productions middels een SSL certificaat beveiligd. Jane Haridat’s websites heten daarom:https://www.mahalinisproductions.com en httpss://janeharidat.com


Art. 8. Jouw rechten als klant/belangstellende

Jane Haridat benoemt hier expliciet jouw rechten zodat deze duidelijk zijn voor jou. 

Door je te registreren in het bestand van Jane Haridat en Mahalini’s Productions geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. Vanaf dit moment treedt de rechtmatigheid op van de privacy verklaring.

Echter behoud je ten allen tijde het recht om je uit te schrijven uit het bestand van Jane Haridat en Mahalini’s Productions. Dit verzoek zal Jane Haridat in beide gevallen/sites altijd honoreren en worden jouw gegevens binnen een maand uit het bestand gehaald.

Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van de door jou verstrekte gegevens in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je kunt altijd jouw gegevens corrigeren of aanpassen. Je behoud het recht op inzage in jouw gegevens. Wettelijk gezien is het belangrijk om een schriftelijk verzoek voor deze inzage in te dienen. Jij zult een schriftelijk antwoord van Jane Haridat ontvangen. Mochten jouw gegevens gewijzigd moeten worden vanwege onjuistheid, of onvolledigheid, dan kun je Jane Haridat hier via een email c.q schriftelijk, op de hoogte stellen. Na het ontvangen van jouw schriftelijk verzoek zullen de gegevens binnen een maand worden aangepast.

Je hebt altijd het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. Wettelijke gezien heb je ook het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken.

Daarnaast heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Om dit mogelijk te maken moet je een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit kan simpelweg via de email. Dit verzoek zal zo snel als mogelijk, in ieder geval binnen een maand na jouw aanvraag, door Jane Haridat worden afgehandeld.

Alle correspondentiegegevens zijn te vinden op httpss://janeharidat.com


Art.9. Social Media

Op de websites Jane Haridat en Mahalini’s Productions is veel waardevolle content te vinden die jij als klant of belangstellende binnen jouw netwerk kunt delen via Social Media.

Hiervoor zijn speciale Social Media (share) buttons op de site van Jane Haridat en Mahalini’s Productions geplaatst.

Het is handig, indien je gebruik maakt van deze buttons, om zelf te weten hoe de verschillende Social media kanalen met de privacy van hun klanten/belangstellenden omgaan.

Op de site van Jane Haridat en Mahalini’s Productions vind je de onderstaande buttons en de link naar hun privacy verklaringen.


Art.10. Hoe lang bewaren Jane Haridat /Mahalini;s Productions, jouw gegevens?

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk, binnen een maand, uit het systeem verwijderd.

De factuurgegevens echter worden ten minste 7 jaar bewaard in het boekhoud- en CRMsysteem. Dit is de termijn die de belastingdienst verplicht stelt. Binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting worden deze gegevens door Jane Haridat/Mahalini’s Productions vernietigd.


Art.11. Wijzigingen

Jane Haridat/Mahalini’s Productions behouden ten allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk indien bijvoorbeeld de Wet op de Privacy en Telecommunicatie wijzigt.

Ook zal deze verklaring gewijzigd worden op het moment dat Jane Haridat/Mahalini”s Productions met cookies gaat werken en er nog andere technische aanpassingen plaatsvinden binnen Jane Haridat/Mahalini’s Productions. Elke klant zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.

%d bloggers like this: